FreshlyDesign.com บริษัทออกแบบจัดทำเว็บไซต์ทุกชนิด

ติดต่อลงโฆษณา กับ ภูเก็ต เว็บบอร์ด

ลงโฆษณาทางวิทยุ FM. 99.00 MHz. PRAY RADIO.โปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุดถึง 90%
ลงป้ายโฆษณากับ ภูเก็ตเว็บบอร์ด.คอม

* เฉพราะท่านทีลงป้ายโฆษณา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2557
ตำแหน่ง
ขนาด
ราคา/เดือน (บาท)
รายละเอียด
960 x 450px
1,000 / *7 วัน
2,000 / *7 วัน
แสดงหน้าแรกก่อนเข้าสู่เว็บไซต์หลัก
728 x 90px
2,000
3,000
แสดงหน้าโฆษณาด้านบนทุกหน้าของเว็บไซต์
960 x 320px
900
2,000
แสดงโฆษณาหน้าหลักของเว็บไซต์ในรูปแบบสไลด์ที่เห็นได้เด่นชัด
708 x 220px
690
1500
แสดงโฆษณาแบบหมุนเวียนบนรายการประกาศ (โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศ ตำแหน่งงานและเว็บบอร์ดได้)
200 x 100px
390
800
แสดงโฆษณาด้านขวา(บน เพียง 10 Banner)ของเว็บไซต์(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศและตำแหน่งงานได้)
200 x 100px
190
500
แสดงโฆษณาด้านขวา(ล่าง ไม่จำกัด)ของเว็บไซต์(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศและตำแหน่งงานได้)
728 x 90px
690
1,500
แสดงโฆษณาในส่วน Content หลักด้านบนในหน้าแรก(โดยสามารถเลือกแสดงบนตำแหน่งงานหรือตำแหน่งประกาศได้)
728 x 90px
590
1,200
แสดงโฆษณาในส่วน Content หลักด้านล่างในหน้าแรกและหน้าหลัก(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศหรือตำแหน่งงานงานได้)
-
ฟรี
200/7วัน
แสดงในหน้าหมวดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าหลักของเว็บไซต์

สนใจลงโฆษณาโทร 083 5735557 อีเมล์ info@phuketwebboard.com

Intro

ชื่อเรียก
Intro
ตำแหน่ง
Intro
ขนาด
960 x 450
หน้าแสดง
แสดงหน้าแรกก่อนเข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ราคา (บาท)
990/7 วัน  2,900/เดือน

Banner Top

ชื่อเรียก
Banner Top
ตำแหน่ง
Banner Top
ขนาด
728 x 90px
หน้าแสดง
แสดงหน้าโฆษณาด้านบนทุกหน้าของเว็บไซต์
ราคา (บาท)
2,000/เดือน   4,900/3 เดือน
8,900/6 เดือน   16,000/12 เดือน

Banner VIP

ชื่อเรียก
Banner VIP
ตำแหน่ง
Banner VIP
ขนาด
960 x 320px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาหน้าหลักของเว็บไซต์ในรูปแบบสไลด์ที่เห็นได้เด่นชัด
ราคา (บาท)

1,200/เดือน  3,200/3 เดือน
5,900/6 เดือน   11,900/12 เดือน

Banner Slide

ชื่อเรียก
Banner Slide
ตำแหน่ง
Banner Slide
ขนาด
708 x 220px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาหน้าหลักของเว็บไซต์ในรูปแบบสไลด์ที่เห็นได้เด่นชัด (โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศ ตำแหน่งงานและเว็บบอร์ดได้)
หน้าประกาศ ราคา (บาท)
590/เดือน  1,600/3 เดือน
3,800/6 เดือน   7,600/12 เดือน

Banner R1

ชื่อเรียก
Banner R1 (ด้านบน 5 อันดับแรก)
ตำแหน่ง
Banner R1
ขนาด
200x100px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาด้านขวาของเว็บไซต์(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศ ตำแหน่งงานและเว็บบอร์ดได้)
ราคา (บาท)
390/เดือน  990/3 เดือน  
1900/6 เดือน   3900/12 เดือน

Banner R2

ชื่อเรียก
Banner R2 (ด้านล่าง)
ตำแหน่ง
Banner R2
ขนาด
200x100px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาด้านขวาของเว็บไซต์(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศ ตำแหน่งงานและเว็บบอร์ดได้)
ราคา (บาท)
190/เดือน   590/3 เดือน
1,390/6 เดือน   2,900/12 เดือน

Banner C1

ชื่อเรียก
Banner C1
ตำแหน่ง
Banner C1
ขนาด
728 x 90px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาในส่วน Content หลักด้านบนในหน้าแรก(โดยสามารถเลือกแสดงบนตำแหน่งงานหรือตำแหน่งประกาศได้)
ราคา (บาท)
690/เดือน   1,900/3 เดือน  
4,500/6 เดือน 6,900/12 เดือน

Banner C2

ชื่อเรียก
Banner C2
ตำแหน่ง
Banner C2
ขนาด
728 x 90px
หน้าแสดง
แสดงโฆษณาในส่วน Content หลักด้านล่างในหน้าแรกและหน้าหลัก(โดยสามารถเลือกแสดงในหน้า ประกาศหรือตำแหน่งงานงานได้)
ราคา (บาท)
590/เดือน   1,600/3 เดือน  
3,900/6 เดือน   6,900/12 เดือน

ประกาศแนะนำ

ชื่อเรียก
ประกาศแนะนำ
ตำแหน่ง
ประกาศแนะนำ
ขนาด
-
หน้าแสดง
แสดงในหน้าหมวดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าหลักของเว็บไซต์
ราคา (บาท)
ฟรี
เรียนทุกท่าน ที่ลงประกาศหรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ภูเก็ตเว็บบอร์ด ขอความกรุณากด Like Facebook Page ด้านล่าง เพื่อรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สินค้าและบริการ