FreshlyDesign.com บริษัทออกแบบจัดทำเว็บไซต์ทุกชนิด

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็ก ปี 2559 ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรม

รายละเอียดข่าวสาร กิจกรรม รายละเอียด
" อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็ก ปี 2559 ศาลากลางคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง "

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชน จึงมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดแนวคิด นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไปในอนาคต การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีรูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็ก เกม และการละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายๆ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมงานด้วย ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายๆ หน่วยงาน เช่น จังหวัดภูเก็ต คณะ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้านนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2559 ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มอบให้กับเด็กๆ ทุกคน คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ อบจ.ภูเก็ต
โดย : webmaster
วันที่ : 13 ม.ค. 59
เข้าชม : 1425

สั่งพิมพ์
เรียนทุกท่าน ที่ลงประกาศหรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ภูเก็ตเว็บบอร์ด ขอความกรุณากด Like Facebook Page ด้านล่าง เพื่อรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สินค้าและบริการ